SOČ 2017

Úspěchy našich studentek v soutěži SOČ

Ve školním roce 2016/2017 soutěžily se svými pracemi tři studentky našeho gymnázia:

 • v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:
  Eva Tešnarová, třída 6A8

  téma práce: Božena Němcová versus Jana Šrámková: postava babičky

 • v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství:
  Veronika Přichystalová, třída 5A6

  téma práce: Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní

 • v oboru Zdravotnictví:
  Klára Dolinová, třída 7A8

  téma práce: Vyšetření extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu multikanálovou impedancí a pH-metrií jícnu

Všechny tři studentky postoupily z okresního do krajského kola, kde své práce velmi úspěšně obhájily.

Klára Dolinová se v krajském kole umístila na 5. místě, Veronika Přichystalová na 3. místě a Eva Tešnarová na 2. místě.

Eva postupuje do celostátní přehlídky SOČ, která se uskuteční ve dnech 16.–18. června 2017.

Děvčatům srdečně blahopřejeme a věříme, že se svou prací stanou inspirací dalším studentům.