Spolupráce s FF MU v rámci programu „Partnerství“

Dne 23. 4. 2018 navštívily naši třídu 2Š6 studentky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity společně se svými dvěma profesorkami. Nejdříve si pro nás připravily prezentace o státech Latinské Ameriky. Poté jsme se rozdělili do týmů a následovala soutěž, kde jsme využili své znalosti a poznámky z prezentací. Na konci byl každý tým odměněn a každý žák dostal záložku s motivy Latinské Ameriky.

Celá akce se nám velmi líbila a doufáme, že se brzy znovu sejdeme.

Klára Chlebková, 2Š6

Back to Top