Terénní ekologický kurz Kaprálův mlýn

24. – 26. 4. 2019

Na konci dubna studenti třídy 2A6, 4A8 a 5A8 vyrazili na tři dny do Moravského Krasu poznávat přírodu, zkoumat jednotlivé ekosystémy a ekologické vazby. Společně se svými vyučujícími biologie Dagmar Šašinkovou a Tomášem Mráčkem a lektory z Kaprálova mlýna absolvovali exkurze do přírody i jeskyní Moravského Krasu, prováděli terénní výzkum v týmech a prezentovali získané výsledky. Zájemci měli možnost vyzkoušet si slaňování z Bajerovy skály a ti nejmrštnější se proplazili až na dno jeskyně Netopýrka a podívali se na podzemní tok Říčky.