Vydávání rozhodnutí

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci vyzvednou v budově gymnázia ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 14.30 do 20.00 nebo v pátek 3. května 2019 od 7.00 do 10.00. Ve čtvrtek 2. května 2019 bude zveřejněno v budově školy pořadí uchazečů pod registračním číslem, které je totožné s číslem evidenčním uvedeným na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce. Výsledky budou také zveřejněny na webové stránce školy www.gyby.cz, a to ve čtvrtek 2. května 2019 od 21.00. Při převzetí rozhodnutí je nutné předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce. Telefonické informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou podávány.