Zahájili jsme spolupráci s partnerskou školou v Německu

Ve školním roce 2022/23 se třída 5A8 v rámci výuky anglického jazyka zapojila do mezinárodního vzdělávacího projektu eTwinning. Během roku budeme spolupracovat s anglickým bilingvním gymnáziem v St Lüdinghausenu. Společným tématem je osud židovské komunity v obou městech.

V naší jazykové skupině jsme vytvořili pět týmů, ve kterých studenti musí spolupracovat na dílčích úkolech. Podařilo se nám již například vytvořit slovníček obecných pojmů, které souvisí s židovským náboženstvím a kulturou nebo vytvořit hru Kahoot na toto téma pro studenty z naší partnerské školy (odkaz pro zájemce: https://create.kahoot.it/share/judaism-glossary/6e169338-1fa8-45a5-b26a-b198ba852308).

Díky tomuto projektu se studenti seznámí s novými tématy, budou používat informační technologie a budou mít také možnost přirozeně komunikovat se svými vrstevníky z jiné evropské země.

Back to Top