Zápis z jednání školské rady 24. 10. 2017

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 2, 635 00 Brno

Schůze školské rady 24. 10. 2017

Přítomní členové:

 • Mgr. Eliška Kovářová
 • RNDr. Vladimír Vetchý
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl
 • PhDr. Jaroslav Petr, MBA
 • Mgr. Šárka Oškerová
 • Blanka Hrušková
 • Mgr. Monika Hanáčková
 • Mgr. Iveta Mašková
 • Mgr. Petr Šurek

Přítomní hosté

 • za vedení školy:
  • Mgr. Ivana Shorná
  • PhDr. J. Červenáková
  • Mgr. Danuše Pimparová

Program

 1. Zahájení schůze (Mgr. E. Kovářová).
 2. Školská rada analyzovala obsah a schválila hlasy všech přítomných členů Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016/2017 Klasického a španělského gymnázia BrnoBystrc, příspěvková organizace. Výroční zpráva je každoročně zveřejňována na webu školy.
 3. Rada školy diskutovala s vedením školy možnosti spolupráce v nastávajícím období (v souvislosti s potenciálem nových členů rady).
 4. Rada školy probrala aktualizaci složení rady (zástupci z řad učitelů, jejichž funkční období končí v prosinci 2017) a vyhlášení voleb na místa členů rady.
 5. Různé – soužití gymnázia a žáků ZŠ (viz pronájem prostor).

V Brně, 24. 10. 2017
Zapsala Mgr. Iveta Mašková