Harmonogram maturitních zkoušek 2018/2019

Jarní zkušební období 2019

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ:

  • úterý 9. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019
  • a pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

 

Maturitní třídy 4A4 a 6Š6

9. 4. 2019 Písemná část profilové zkoušky ze ŠJL – jen třída 6Š6
26. 4. 2019 Uzavření klasifikace (pátek)
29. 4. 2019 Pedagogická rada (pondělí)
30. 4. 2019 Konec II. pololetí
13. – 17. 5. 2019 Přípravný maturitní týden
20. – 24. 5. 2019 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

Maturitní třídy 6A6 a 8A8

26. 4. 2019 Uzavření klasifikace (pátek)
29. 4. 2019 Pedagogická rada (pondělí)
30. 4. 2019 Konec II. pololetí
20. – 24. 5. 2019 Přípravný maturitní týden
27. – 31. 5. 2019 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

V Brně 4. 9. 2018

           

Mgr. Petr Šurek

ředitel školy

Back to Top