Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou pro všechny obory zveřejněny u vstupu do školy 2. května 2023 od 12 hodin. Zde si zákonní zástupci uchazečů v době od 12.00 do 19.00 vyzvednou rozhodnutí osobně. Výsledky budou zveřejněny pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Přijatí uchazeči

Uchazeč, který má zájem nastoupit od 1. září 2023 do oboru studia, na který byl přijat, musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nejpozději do 17. května 2023. Součástí Rozhodnutí o přijetí bude formulář, ve kterém si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který uchazeč chce na gymnáziu studovat. Formulář s výběrem 2. cizího jazyka odevzdejte společně se Zápisovým lístkem.

Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech:

2. 5. 2023 po vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí v čase od 12.00 do 19.00.
3. 5. – 17. 5. 2023 v čase od 8.00 do 15.00 (polední přestávka 12.00-13.00), nebo jej můžete zaslat poštou, razítko podání nejpozději 17. 5. 2023.

Na později dodané zápisové lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Nepřijatí uchazeči

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si 2. 5. 2023 v době od 12.00 do 19.00 vyzvednou Rozhodnutí o nepřijetí osobně, nebo jim bude 3. 5. 2023 zasláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat Odvolání. Při osobním převzetí může podat Odvolání přímo na místě. Odvolání se podává vždy až po doručení nebo vyzvednutí (na poště) Rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy podle §183 odst. 4 školského zákona ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

vzor odvolání pro čtyřletý obor (DOCX, PDF)
vzor odvolání pro šestileté obory (DOCX, PDF)
vzor odvolání pro osmiletý obor (DOCX, PDF)

Odvolání podávejte ve škole:

  1. 2. 5. 2023 po vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí v čase od 12. 00 do 19.00,
  2. do tří dnů od doručení Rozhodnutí o nepřijetí v čase od 8.00 do 14.00,

nebo poštou: do tří dnů od převzetí Rozhodnutí o nepřijetí.

V případě volných míst (neodevzdané Zápisové lístky) vyhoví ředitel školy v autoremeduře uchazečům dle pořadí úspěšnosti. Žádosti budeme vyřizovat od 18. 5. 2023.

Back to Top