Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na šestiletém gymnáziu 2024

Kurz anglického jazyka pro žáky ze 7. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na šestileté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou přijetí na gymnázium.   V případě …

Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na čtyřletém gymnáziu 2024

Kurz anglického jazyka pro žáky z 9. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na čtyřleté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou …

Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na čtyřletém gymnáziu 2024

Kurz anglického jazyka pro žáky z 9. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na čtyřleté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou …

Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na šestiletém gymnáziu 2024

Kurz anglického jazyka pro žáky ze 7. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na šestileté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou přijetí na gymnázium.   V případě …

Třídní schůzky pro budoucí první ročníky

Třídní schůzky pro budoucí první ročníky se uskuteční v úterý 20. 6. 2023 v 17 hodin.

Třídní učitelé:

 • 1A4 – Mgr. Alžběta Toop, učebna č. 152
 • 1B4 – Mgr. Noemi Matoušková, učebna č. 154
 • 1A6 – Mgr. Jana Tudíková, učebna č. 163
 • 1Š6 – PaedDr. Dagmar Brychtová, učebna č. 165
 • 1A8 – Mgr. Markéta Zachová, učebna č. 123

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 PO NÁHRADNÍCH TERMÍNECH

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Výsledky přijímacího řízení budou pro všechny obory zveřejněny u vstupu do školy 2. května 2023 od 12 hodin. Zde si zákonní zástupci uchazečů v době od 12.00 do 19.00 vyzvednou rozhodnutí osobně. Výsledky budou zveřejněny pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

GYBY – přijímací zkoušky 2023

STUDIJNÍ OBOR JEDNOTNÁ PZ (ČJ, MAT) ŠKOLNÍ PZ (AJ)
čtyřleté studium – anglický jazyk
79-41-K/41
1. termín: 13. 4. 2023 1. termín: 13. 4. 2023
2. termín: 14. 4. 2023 2. termín: 14. 4. 2023
šestileté studium – anglický jazyk
79-41-K/61
1. termín: 17. 4. 2023 1. termín: 13. 4. 2023
2. termín: 18. 4. 2023 2. termín: 14. 4. 2023
šestileté studium – španělský jazyk
79-43-K/61
1. termín: 17. 4. 2023 uchazeči školní PZ nekonají
2. termín: 18. 4. 2023 uchazeči školní PZ nekonají
osmileté studium – klasické jazyky
79-41-K/81
1. termín: 17. 4. 2023 uchazeči školní PZ nekonají
2. termín: 18. 4. 2023 uchazeči školní PZ nekonají

Pozvánka na přijímací zkoušky

Na e-mail zákonného zástupce byly ve dnech 27. a 28. 3. 2023 zaslány dvě zprávy:

 • Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce z adresy: neodpovídejte@cermat.cz
 • Pozvánka ke školní přijímací zkoušce a podrobné informace o průběhu přijímacích zkoušek zaslané naší školou.
 • Potvrďte doručení pozvánek vyplněním dotazníku, který byl součástí Pozvánky odeslané školou.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu musí uchazeč podat nejpozději do 1. března 2023.

 

Uchazeči mohou podat přihlášku:

 1. doporučeně poštou – při zasílání poštou je nutné, aby přihláška byla nejpozději 1. 3. 2023 doručena škole.
 2. přímo ve škole – v úředních hodinách:
  Po: 8.00-10.00 a 13.00-15.00
  Út: 8.00-10.00 a 13.00-15.00
  St: 8.00-10.00 a 13.00-17.00
  Čt: 8.00-10.00 a 13.00-15.00
  Pá: 8.00-9.00 a 13.00-14.00

  (po dohodě na telefonu 533 555 106 i v jiné době)

 3. datovou schránkou – v případě datové schránky nestačí na naskenované přihlášce podpis uchazeče – musí být ověřený (tzn. elektronický)

Lékařský posudek naše škola nepožaduje.

Back to Top