Přijímací zkoušky

V současné době je kapacita školy naplněna.

Odevzdáno máme všech 150 zápisových lístků. Pokud nedojde ke zpětvzetí zápisového lístku, nebude možné v rámci autoremedury vyhovět již žádnému odvolání. Nestažená odvolání budou postoupena Krajskému úřadu JMK.

Back to Top