Pozvánka na přijímací zkoušky

Na e-mail zákonného zástupce byly ve dnech 27. a 28. 3. 2023 zaslány dvě zprávy:

  • Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce z adresy: neodpovídejte@cermat.cz
  • Pozvánka ke školní přijímací zkoušce a podrobné informace o průběhu přijímacích zkoušek zaslané naší školou.
  • Potvrďte doručení pozvánek vyplněním dotazníku, který byl součástí Pozvánky odeslané školou.
Back to Top