Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Přijatí uchazeči

Uchazeč, který má zájem nastoupit od 1. září 2021 do oboru studia, na který byl přijat, musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nejpozději do 4. června 2021. Při odevzdání zápisového lístku si přijatí uchazeči převezmou rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech:
24. 5. – 4. 6.  2021
v čase od 8,00 – 9,00 nebo 13,30 – 14,30, nebo jej můžete zaslat poštou, razítko podání nejpozději 4. 6. 2021.

Na později dodané lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Nepřijatí uchazeči

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude 21. 5. 2021 poštou (doporučeně s dodejkou) odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat Odvolání. Odvolání se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

vzor odvolání čtyřletý obor

vzor odvolání osmiletý, šestiletý obor

Od 7. 6. 2021 budeme žádosti vyřizovat a obsazovat volná místa podle pořadí výsledků přijímacího řízení.

Odvolání podávejte ve škole v čase od 8,00 – 9,00 nebo 13,30 – 14,30.

Back to Top