Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání podle § 60e odst. 3 školského zákona.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

vzor odvolání čtyřletý obor
vzor odvolání osmiletý, šestiletý obor

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy podle §183 odst. 4 školského zákona ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Odvolání podávejte ve škole v čase od 8,00 – 9,00 nebo 13,30 – 14,30.

V případě volných míst (neodevzdané Zápisové lístky), vyhoví ředitel školy v autoremeduře uchazečům dle pořadí úspěšnosti.