Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Přijatí uchazeči

Čtyřletý obor

Termín odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pro uchazeče ve čtyřletých oborech vzdělání je termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 23. června 2020. Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech 17. 6. – 23. 6. 2020 v čase od 8,00-9.00 nebo 14.30–15.30, nebo jej můžete zaslat poštou (razítko podání nejpozději 23. 6. 2020).

Osmiletý a šestileté obory

Termín odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pro uchazeče osmiletých a šestiletých oborů vzdělání je termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 24. června 2020. Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech 18. 6. – 24. 6. 2020 v čase od 8.00-9.00 nebo 14.30– 15.30, nebo jej můžete zaslat poštou (razítko podání nejpozději 24. 6. 2020).

Nepřijatí uchazeči

Čtyřletý obor

Zákonným zástupcům nepřijatých bylo 16. 6. 2020 poštou (doporučeně s dodejkou) odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat písemnou „Žádost o vydání nového rozhodnutí“. Žádost se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

Od 24. 6. 2020 budeme žádosti vyřizovat a obsazovat volná místa podle pořadí výsledků přijímacího řízení.

Osmiletý a šestileté obory

Zákonným zástupcům nepřijatých bylo 17. 6. 2020 poštou (doporučeně s dodejkou) odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat písemnou „Žádost o vydání nového rozhodnutí“. Žádost se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

Od 25. 6. 2020 budeme žádosti vyřizovat a obsazovat volná místa podle pořadí výsledků přijímacího řízení.