Po stopách našich absolventů: s Bc. Dominikou Krejčí si povídal Matěj Povolný

Úvodem bych se rád zeptal, ve kterém roce jste ukončila studium na našem gymnáziu a jakou větev jste absolvovala?

Maturovala jsem 2015 a studovala jsem osmiletou větev, takže také latinu a starořečtinu.

Zajímalo by mě, co Vás vedlo právě k výběru naší školy a tohoto zaměření na klasické jazyky.

Já jsem chtěla jít na gympl z páté třídy a jsem z Bystrce, takže tohle byla taková přímočará volba. V době, když jsem vybírala, tak jsme mohli se hlásit pouze na jedno gymnázium, takže to bylo jasné.

Dobře. Když se podíváte zpětně, co hodnotíte na naší škole pozitivně a co jste si vlastně z GYBY odnesla (např. jak využíváte latinu…)?

No, to jsem si myslela, že mi k ničemu nebude, ale člověk potom rozumí cizím slovům, a i když teď studuji informatiku, tak tam (ale i v matematice) je spousta pojmů, která z ní vychází, takže mi to umožňuje líp chápat…svět. A obecně si myslím, že kvalita výuky tady byla velmi dobrá, když porovnám, co jsem potom slyšela od jiných lidí, kteří třeba nebyli na nějakém gymnáziu, ale na jiné střední škole.

Zmínila jste, že studujete na vysoké škole. Prozradila byste prosím, na jaké škole a který obor studujete nebo jestli už máte nějaký obor vystudovaný?

Studuji na Masarykově univerzitě na Fakultě informatiky. Už mám vystudovaného bakaláře z aplikované informatiky a aktuálně studuji dva magisterské obory (oba na Fakultě informatiky). Jedním z nich je manažerství informatiky a druhým je učitelství informatiky pro střední školy, proto jsem vlastně i tady.

A proč jste si vybrala právě tyto obory nebo informatiku obecně?

Informatiku jsem si vybrala, protože mě předtím bavila hodně matematika a počítače taky. Úplně jsem nechtěla jít na školu, kde se budu muset biflovat věci, protože to není moje silná stránka, ale spíš jsem chtěla nějaké ty logické souvislosti. Taky mě samozřejmě lákalo finanční ohodnocení a vysoká uplatnitelnost v oboru. Ten obor má samé výhody, nechápu, proč by si někdo vybíral něco jiného.

Pomohly Vám nějak na vysoké škole i předměty, ze kterých jste maturovala?

Určitě ano, já jsem maturovala z češtiny, dvakrát z matematiky a z informatiky. Co se týče informatiky, tak na vysoké škole, když jde člověk studovat informatiku, tak je to úplně o něčem jiném. U nás na fakultě se všechny ty věci stejně učí od začátku, takže tam jsem nepotřebovala nějaké hlubší znalosti předem, ale velmi oceňuji všechny ty semináře z matematiky, které jsem tady měla, protože informatika je i o matematice. Bylo to náročné, tvoří to potom u nás síto, takže jsem to celkem zvládla i díky tomu.

Přemýšlela jste i nad jinými možnostmi studia, že byste nešla studovat informatiku…?

Ne, já jsem si dokonce celkem brzy vybrala právě tu fakultu, kam jsem chtěla jít a ostatní spolužáci ještě přemýšleli a podávali více přihlášek. Já jsem měla jenom jednu podanou a věděla jsem, kam chci jít.

Dobře. Máte nějaké zkušenosti se studiem v zahraničí, eventuelně nějaká doporučení pro ty, kteří to zvažují?

Před rokem na Erasmu v Cáchách v Německu na půl roku. Tady na gymplu jsem měla němčinu, takže to bylo určitě nápomocné k tomu se tam zorientovat a říct nějaká základní slova, i když jsem předtím na výšce už němčinu neměla. A co bych určitě doporučila lidem…ať si udělají nějaký ten certifikát z angličtiny nebo z němčiny nebo z čehokoli, protože při výběru na Erasmus se k tomu přihlíží. Třeba já jsem měla omezenou možnost volby, protože jsem nematurovala z angličtiny a neměla jsem udělaný žádný certifikát, takže jsem neměla doloženo, že mám třeba úroveň B2 nebo vyšší. Na některých školách to ale vyžadovali pro to přijetí a kdybych se tam chtěla hlásit, tak bych si to musela dodělávat.

Zjistil jsem, že jste na Fakultě informatiky členkou akademického senátu. Co taková funkce v AS obnáší, jak jste se k ní dostala?

Jak jsem se k ní dostala? Já jsem se začala kamarádit se spoustou lidí, i starších na té fakultě, doktorandů a tak, jelikož jsem mj. kromě akademického senátu také ve Spolku přátel severské zvěře. Když se konaly volby, tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Obnáší to jenom to, že musím chodit na zasedání senátu a občas hájit hlas studentů, protože zbytek senátu jsou profesoři, kteří nemají zase až tak vhled do studentského života.

Také jste i v komisi pro stravovací politiku na univerzitě…

Ano, to už jak člověk vstoupí do jedné té funkce, tak se to s ním veze a už ho chtějí všude. Teď jsem i členkou programové rady svého oboru. Co se týče té komise, tak tam jako studenti moc nemáme až tak váhu hlasu nějakého, ale můžeme třeba ochutnávat brambory, aby se vybraly nějaké lepší chuťově, to je vždycky problém.

Zmínila jste Spolek přátel severské zvěře. Objevil jsem, že pořádáte různé soutěže týkající se informatiky. Konají se obdobné akce i pro středoškoláky?

Jsou hlavně pro středoškoláky. Já jsem se právě jako středoškolák tady těch akcí, které ti členové pořádali, účastnila, a tímto prostřednictvím jsem se dostala i k té volbě, že určitě chci jít na Fakultu Informatiky, protože jsem si tam našla kamarády, věděla jsem, do čeho jdu, znala jsem ty lidi a dozvěděla jsem se o tom víc. A nejsou to jenom informatické soutěže. Třeba teďka v dubnu pořádáme soutěž InterSoB, která je interdisciplinární, takže je to pro každého.

Momentálně působíte na naší škole. Užíváte si výuku informatiky?

Velmi, velmi. Baví mě to. Nevím, co bych k tomu řekla, já už jsem předtím učila i nějaké kurzy programování nebo tak, na vysoké škole na své fakultě učím a zjistila jsem, že mě to baví. Takže když jsem dozvěděla, že bych tady mohla učit, i když jenom trošku, tak jsem se pro to nadchla. Taky mě lákalo vrátit se na rodnou půdu.

Tato odpověď souvisí i s poslední otázkou. Jaké jsou Vaše plány po dokončení vysokoškolského studia? Chtěla byste se věnovat učitelství informatiky, businessu nebo třeba úplně něčemu jinému?

Já bych to ráda zkombinovala. Já už teď to vlastně kombinuji, protože učím tady a na té výšce, zároveň pracuji normálně v informatické firmě a do toho studuji. Není to tak jenom, že bych plánovala se stát učitelkou a učit na plný úvazek, ale ani se nechci toho úplně vzdát, takže vidím nějakou takovou kombinaci do budoucna. Ale to je ještě daleko.

Děkuji za rozhovor.

Back to Top