Výsledky přijímacího řízení

ČTYŘLETÝ OBOR (79-41-K/41)

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 38 správního řádu) bude možné 16. června 2020 od 8.00 do 10.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.  Na nahlížení do spisu je nutné se objednat mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) u sekretářky školy do 12. 6. 2020. Při vstupu do budovy školy je nutné odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny u vstupu do školy a na webových stránkách školy pro čtyřletý obor 16. června 2020 od 16 hodin.

Proti tomuto rozhodnutí se dle zákona č. 135/2020 Sb. nelze odvolat, ale je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. Formulář žádosti najdete na webu školy (pdf). Žádost o nové rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Termín odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pro uchazeče ve čtyřletých oborech vzdělání je termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 23. června 2020. Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech 17. 6. – 23. 6. 2020 v čase od 8,00-9.00 nebo 14.30–15.30, nebo jej můžete zaslat poštou (razítko podání nejpozději 23. 6. 2020).

OSMILETÝ A ŠESTILETÉ OBORY (79-41-K/81, 79-41-K/61, 79-43-K/61)

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 38 správního řádu) bude možné 17. června 2020 od 8.00 do 10.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.  Na nahlížení do spisu je nutné se objednat mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) u sekretářky školy do 12. 6. 2020. Při vstupu do budovy školy je nutné odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny u vstupu do školy a na webových stránkách školy pro osmiletý a šestileté obory 17. června 2020 od 16 hodin.

Proti tomuto rozhodnutí se dle zákona č. 135/2020Sb. nelze odvolat, ale je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. Formulář žádosti najdete na webu školy (pdf). Žádost o nové rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Termín odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pro uchazeče osmiletých a šestiletých oborů vzdělání je termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 24. června 2020. Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech 18. 6. – 24. 6. 2020 v čase od 8.00-9.00 nebo 14.30– 15.30, nebo jej můžete zaslat poštou (razítko podání nejpozději 24. 6. 2020).