Dějepisná olympiáda 2018

téma: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“

kdy: 21. listopadu od 8:00 max do 9:30 hod

kde: jídelna školy

kdo: studenti 3A8, 4A8, 1A6, 2A6, 1Š6, 2Š6, kteří se přihlásí u svých vyučujících dějepisu do 16. listopadu

info: Monika Hanáčková, kab. 153