Exkurze do Baskicka – projekt „Do světa!“ 2021

V termínu 20. až 29. září 2021 proběhla exkurze do Baskicka, která je součástí projektu „Do světa!“ 2021 dotovaného Jihomoravským krajem. Tento dotační program Jihomoravského kraje je určen zejména na podporu zahraničních aktivit středních škol v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových dovedností studentů a zlepšení výuky cizích jazyků.

Do projektu je zapojeno celkem dvacet studentů ze tříd 4A6 a 5A6.

Studenti byli ubytovaní ve městě Bilbao a pracovali zde na úkolech projektu. Poznávali město, jeho blízké okolí i vzdálenější oblasti regionu Baskicka. Zaměřovali se na různé aspekty života ve městě i na venkově a získávali podklady pro dokončení práce na výstupech projektu. Exkurze byla pro studenty nejen příležitostí uplatnit a rozvíjet své jazykové dovednosti, ale také obrovským zdrojem nových zkušeností.