Nebojte se DELFů!

Pokud se už nějakou dobu věnujete francouzštině, jistě jste o zkratce DELF už slyšeli.

Diplôme d’Etudes en Langue Française je oficiální mezinárodní zkouška, která ověřuje úroveň znalosti francouzského jazyka. Lze ji skládat v úrovních od A1 do C2. Po pěti nebo šesti letech studia se můžete odvážit „zaútočit“ na úroveň B1 nebo dokonce B2. Ptáte se, k čemu je taková zkouška dobrá?

Zaprvé je nutno říct, že každá zkouška, kterou během studia podstoupíte, je skvělá zkušenost. Je to jedinečná možnost vyzkoušet si své studijní schopnosti i mimo prostředí své třídy. Podobně jako každá soutěž, které se zúčastníte, vám zkouška přinese silné zážitky. A to platí, i pokud ve zkoušce neuspějete. V takovém případě se o ni můžete pokusit další rok znovu a už budete vědět, co vás čeká.

Zkouška je relativně levná v porovnání s jinými diplomy tohoto typu. A to je další dobrý argument, proč se neobávat a pokusit se zabojovat. Například za zkoušku FCE (z angličtiny na úrovni B2) zaplatíte přes čtyři tisíce. Oproti tomu je patnáct set za DELF B2 docela málo a vyplatí se to zkusit i v případě, že si nejste jisti na sto procent svými znalostmi.

Zatřetí vás čeká nespočet výhod, pokud se vám zkoušku podaří úspěšně složit. Diplom dobře vypadá, ať už doma za rámečkem nebo jako položka v životopisu. Platí po celý život, takže čím dříve ho získáte, tím lépe. Nebudete pak během dalšího studia muset vynakládat další úsilí na složení zkoušky. Diplom vám také otevře dveře na některé fakulty. V Brně vám například odpustí přijímací zkoušky z francouzského jazyka do oboru Francouzština pro hospodářskou činnost na ESF. Na Právnické fakultě v Praze zase za mezinárodní zkoušku z jazyka na úrovni B2 získáte body navíc při přijímacím řízení. A to jsou jen dva příklady z mnoha.

V tomto školním roce se o získání diplomu pokusilo pět studentů z maturitních ročníků naší školy. Připravovali se na zkoušku pod vedením paní profesorky Markové. Nakonec tři studentky   ze tří uspěly ve zkouškách na úrovni B2 a jeden student  ze dvou na úrovni B1. Ačkoliv se zkoušky konaly už v listopadu tohoto školního roku, na jejich výsledky si studenti museli počkat až do zimy, na diplom pak do půlky března. O to větší pak byla radost při předávání, jak můžete vidět na fotografii. Diplomy studenti převzali z rukou zástupců Alliance française, která zkoušky zaštiťuje.

Eva Tešnarová, studentka 8A8

Back to Top