Odstávka systémů školy

Byla ohlášena plánovaná odstávka systémů školy a nevíte, co to znamená a obnáší? Na této stránce najdete podrobné informace o tom, co dělat a jaké dopady to na Vás může mít.

Jako osoba kolem naší školy pouze procházející odstávku pocítíte pouze prostřednictvím nedostupných webových stránek školy, nedostupných telefonů a nefunkčních zvonků. S ohledem na široký dopad odstávky je velmi pravděpodobné, že jsou v budově k zastižení pouze zaměstnanci technické správy.

Pro rodiče a zákonné zástupce našich studentů platí informace uvedené výše bez dalších dopadů. Informační systém Edookit zůstává i nadále dostupný. Samozřejmě, pokud se ohlášená odstávka netýká přímo tohoto systému.

Jste-li zaměstnancem nebo studentem, odstávku pocítíte až na výjimky nejvíce. Na vnitřní síti nebude možné přihlášení do stolních počítačů, nebudou funkční telefony, tiskárny, ani Wi-Fi. Prostě plnohodnotná „stará dobrá“ offline výuka.

Pro zařízení mimo vnitřní síť školy také nebude možná autentizace pomocí školního účtu Microsoft. Znamená to, že může být nedostupný například e-mail, Teams, OneDrive, … Programy Office a školní účty přidané do soukromých počítačů mohou zobrazovat chybu ověření nebo přihlášení. Nebude také dostupné ověřování v síti Eduroam, a s využitím našich přihlašovacích údajů ani na jiných akademických půdách.

Z důvodu využívání autentizace do informačního systému Edookit prostřednictvím školního účtu Microsoft učiteli a studenty je také velmi pravděpodobné, že tyto osoby nebudou moci využívat ani tento systém. Učitelé tak zápisy o docházce, tématech hodin a jiné informace doplní s drobným zpožděním po ukončení odstávky.

Důležitou informací však je, že kamerový a bezpečností systém školy není odstávkami nijak zasažen a díky fyzicky oddělené topologii a vzájemné nezávislosti nadále funguje bez omezení.

Proč odstávka?

Každý systém potřebuje údržbu. Vidíte to třeba u své banky, kde jsou noční odstávky poměrně častým jevem, případně u distributora elektrické energie, který Vám jednou za čas plánovaně vypne elektřinu. I my občas potřebujeme vyhnat breberky z našich serverů. Většinou k běžné údržbě přidáme i nějakou akci s přidanou hodnotou, jako třeba úpravu topologie, update operačních systémů, změnu nastavení, aj. A to se někdy neobejde bez odstávky. Tak proto. 😉

Back to Top