Přednáška a diskuze s profesorem A. Zubovem

Dne 30. listopadu jsme měli velkou čest přivítat na naší škole známého ruského historika Andreje Zubova. Profesor Zubov je nyní hostujícím profesorem historie na Masarykově univerzitě v Brně a hlavním editorem knižního titulu Dějiny Ruska 20. století. Pan profesor se setkal s žáky třídy 2A6 a studenty maturitních seminářů z dějepisu. V hodinové přednášce představil téma okupace ČSSR v roce 1968 v kontextu ruského myšlení a politiky a následně odpovídal na dotazy našich studentů. Přednáška s diskuzí byla uskutečněna v rámci projektu Měsíc filmů na školách od vzdělávací programu Člověka v tísni – JSNŠ. Studenti nejdříve v hodině dějepisu zhlédli zkrácený dokument Josefa Pazderky s názvem Invaze 1968. Ruský pohled a následně debatou s ruským historikem a pamětníkem Zubovem měli možnost celou událost z našich dějin rozebrat. Ještě jednou děkujeme našemu hostu za přijetí pozvání na naši školu, obohacující informace a milé setkání. Díky patří také všem kolegům a studentům, kteří se zúčastnili programu, a paní Honzíkové z řad rodičů žáků naší školy za pomoc.

Back to Top