Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky 273/2011 Sb., vyhlášky 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014., vyhlášky č. 214/2015Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky 243/2017 Sb. § 24, odst. 1 maturitní komise třídy 6Š6 schválila před započetím MZ 2018 – JARO způsob hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části podle přílohy 1 (Klasifikačního řádu Klasického a španělského gymnázia) Školního řádu Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvkové organizace platného od 1. 2. 2017. Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky ze Španělského jazyka a literatury Zkouška se skládá z písemné a ústní části, které se hodnotí výslednou známkou v poměru 1:2. Úspěšné složení profilové zkoušky je podmíněno složením obou dílčích zkoušek. Neuspěje-li žák v jedné části zkoušky, opakuje pouze tuto část.

V Brně dne 28. 3. 2018

Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
předsedkyně maturitní komise
třídy 6Š6

verze PDF


V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky 273/2011 Sb., vyhlášky 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014., vyhlášky č. 214/2015Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky 243/2017 Sb. § 24, odst. 1 maturitní komise třídy 6A6 schválila před započetím MZ 2018 – JARO  způsob hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části podle přílohy 1 (Klasifikačního řádu Klasického a španělského gymnázia) Školního řádu Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvkové organizace platného od 1. 2. 2017.

V Brně dne  9. 5. 2018

Mgr. Petra Lančíková
předsedkyně maturitní komise
třídy 6A6

verze PDF


V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky 273/2011 Sb., vyhlášky 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014., vyhlášky č. 214/2015Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky 243/2017 Sb. § 24, odst. 1 maturitní komise třídy 8A8 schválila před započetím MZ 2018 – JARO  způsob hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části podle přílohy 1 (Klasifikačního řádu Klasického a španělského gymnázia) Školního řádu Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvkové organizace platného od 1. 2. 2017.

V Brně dne  9. 5. 2018

Mgr. Hana Konečná
předsedkyně maturitní komise
třídy 8A8

verze PDF


V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky 273/2011 Sb., vyhlášky 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014., vyhlášky č. 214/2015Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky 243/2017 § 24, odst. 1 maturitní komise třídy 4A4 schválila před započetím MZ 2018 – JARO  způsob hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části podle přílohy 1 (Klasifikačního řádu Klasického a španělského gymnázia) Školního řádu Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, příspěvkové organizace platného od 1. 2. 2017.

V Brně dne  9. 5. 2018

Mgr. Lenka Vorálková
předsedkyně maturitní komise
třídy 4A4

verze PDF