Ústní maturitní zkoušky 2018 – Podzim

Slavnostní zahájení tříd 6Š6, 4A4 a 6A6 se bude konat dne 11. 9. 2018 v učebně 363 v 7.45 hodin.

Slavnostní zahájení třídy 8A8 se bude konat dne 11. 9. 2018 v učebně 363 v 12.55 hodin.

 V Brně dne 18. 6. 2018                                                                                                                       

  Mgr. Ivana Shorná,  ředitelka školy