Úřední dny o prázdninách a informace o začátku školního roku

Během letních prázdnin jsou úřední dny vždy od 9.00 do 12.00 následující:

  • 3. 7.
  • 10. 7.
  • 17. 7.
  • 21. 8.
  • 28. 8.

Zahájení školního roku pro žáky nových tříd (1A4, 1A6, 1Š6, 1A8) je v pondělí 2. září v 8.00.
Žáci ostatních ročníků začínají v pondělí 2. září v 9.00.
Ukončení vyučování pro všechny třídy je v 10.00

Volby do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY při Klasickém a španělském gymnáziu Brno-Bystrc, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů …

ŠVP 2016

ŠVP – Anglické čtyřleté studium
ŠVP – Anglické šestileté studium
ŠVP – Španělské šestileté studium
ŠVP – Klasické osmileté studium – vyšší gymnázium
ŠVP – Klasické osmileté studium – nižší gymnázium